Curriculum vitea (kort)

Deskundig – ervaren – enthousiast

 

Diploma’s en getuigschriften

Havo-diploma 1979

Vwo-diploma 1981

Doctoraalexamen Kunstgeschiedenis & archeologie (specialisatie architectuurgeschiedenis) 8 juli 1988

 

Getuigschrift Pastorale School dekenaat ’t Sticht –Oudenrijn 11 juni  2001

Getuigschrift Erfgoedacademie Leergang Erfgoedfilosofie 9 januari 2015

Getuigschrift Avicenna Academie voor Leiderschap topmodule persoonlijk leiderschap 17 mei 2019

 

Bestuursacademie Midden Nederland, Erfgoedacademie, en RCE/OCW- intern: o.a. RO-hbo, wabo voor front office medewerkers, juridische zaken voor niet-juristen, monumententoezicht

Loopbaan

  1. Sinds 1 juli 2019: Adviseur Architectuurhistorie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  2. 2002-heden: eenmanszaak Giesen-Geurts Monumentenadvies
  3. 1991-1 juli 2019: deskundige-lid, (vice)voorzitter, onafhankelijk secretaris of ambtelijk secretaris van diverse monumentencommissies & commissies ruimtelijke kwaliteit
  4. 1991-1999: medewerker monumentenzorg gemeente Ede (Gelderland)
  5. 1988-1991: medewerker Bureau Stads- en Dorpsvernieuwing Sector Monumenten bij de provincie Utrecht in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project MIP;
  6. student-assistentschap bij vakgroep Kunstgeschiedenis R.U. Utrecht afdeling Bouwkunst en twee stages monumentenzorg

 

 

Voor meer informatie verwijs ik naar mijn LinkedIn-pagina  en mijn lange CV.

 

Brigitte Giesen-Geurts  |  Julianalaan 270  |  3722 GX Bilthoven  |   06 20574881